Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 103797 150239
BR Brožúry 2044 2323 03.12.2020
EE E-knihy 0 0
KN Knihy 79250 115921 03.12.2020
KO Komplety (pôvodné) 2279 2279 10.09.2020
EZ Elektronické zdroje 385 395 10.11.2020
SH Stolné hry 155 156 30.07.2020
AV Audiovizuálne médiá 16239 18282 29.10.2020
PE Periodiká 503 7815 03.12.2020
AH Rozpis hudobnín 0 0
SK Skladby 0 0
HU Hudobniny 2942 3068 09.07.2020
AN Články 0 0